Taarifa hii inatoa uchambuzi wa mwelekeo wa mvua za Msimu kwa maeneo yanayopata msimu mmoja wa mvua (kanda ya magharibi, kati, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, ukanda wa pwani ya kusini pamoja na maeneo yaliyoko kusini mwa mkoa wa Morogoro) katika kipindi cha miezi ya Novemba, 2018 hadi Aprili, 2019.

Mvua za Msimu ni mahususi katika maeneo ya magharibi mwa nchi, kanda ya kati, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, ukanda wa pwani ya kusini pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro.

Maeneo haya yanapata msimu mmoja wa mvua kwa mwaka, unaoanza mwezi Novemba hadi Aprili ya mwaka unaofuata.


Makala zingine za Hali ya Hewa:


Maelezo ya kina juu ya mwelekeo wa mvua hizo za msimu ni kama ifuatavyo:

Mvua za msimu wa Novemba 2018 - Aprili 2019
Mvua za msimu Novemba 2018 hadi Aprili 2019

Kanda ya Magharibi: (Mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi na Rukwa)

Katika kipindi cha NDJFMA 2018/19 mvua za juu ya wastani hadi wastani zinatarajiwa katika mkoa wa Tabora. Aidha, mvua za wastani hadi juu ya wastani zinatarajiwa katika mikoa ya Kigoma, Katavi na Rukwa.

Mvua hizi zinatarajiwa kuanza kati ya wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Novemba, 2018 katika mikoa ya Kigoma na Katavi, baadae kutawanyika katika mikoa ya Rukwa na Tabora ifikapo wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Novemba, 2018 na zinatarajiwa kuisha wiki ya nne ya mwezi Aprili, 2019.

Zingatio: NDJFMA = Novemba Desemba Januari Februari Machi Aprili


Kanda ya Kati: (Mikoa ya Singida na Dodoma)

Mvua katika maeneo haya zinatarajiwa kuanza kati ya wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Novemba, 2018. Maeneo haya yanatarajiwa kupata mvua za juu ya wastani hadi wastani katika kipindi cha NDJFMA 2018/19. Mvua zinatarajiwa kuisha kati ya wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Aprili, 2019.


Makala Muhimu:


Nyanda za juu kusini magharibi na maeneo ya kusini mwa nchi (Mikoa ya Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe, Ruvuma pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro)

Mvua zinatarajiwa kuanza kati ya wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Novemba, 2018 na zinatarajiwa kuwa za wastani hadi juu ya wastani katika maeneo mengi kwa kipindi cha NDJFMA, 2018/19. Mvua zinatarajiwa kuisha kati ya wiki ya nne ya mwezi Aprili, 2019 na wiki ya kwanza ya mwezi Mei, 2019.

Pwani ya kusini: (Mikoa ya Lindi na Mtwara)

Mvua zinatarajiwa kuanza kati ya wiki ya tatu na ya nne ya mwezi Novemba, 2018 na zinatarajiwa kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi katika kipindi cha miezi ya Novemba, 2018 hadi Januari, 2019.

Kipindi cha miezi ya Februari hadi Aprili, 2019 mvua zinatarajiwa kuwa za wastani katika maeneo mengi na zinatarajiwa kuisha katika wiki ya nne ya mwezi Aprili, 2019 na wiki ya kwanza ya mwezi Mei, 2019.

Zingatio: Mwelekeo wa mvua uliotolewa hapa umezingatia zaidi kipindi cha msimu na hali ya mvua katika maeneo makubwa. Hivyo, viashiria vinavyochangia mwenendo wa mifumo ya hali ya hewa na mabadiliko ya muda mfupi katika maeneo madogo utazingatiwa katika uchambuzi wa utabiri wa muda wa kati na mfupi.

Watumiaji wa taarifa za utabiri huu wanashauriwa pia kufuatilia tabiri za saa 24, siku 10 pamoja na za mwezi kama zinavyotolewa na Mamlaka ya hali ya Hewa Tanzania.


Makala Muhimu:


Athari Na Ushauri kwa wadau wa Kilimo, Mifugo, Uvuvi na Wanyamapori

Katika kipindi cha mvua za ‘Msimu’ (Novemba hadi Aprili) 2018/19 hali ya unyevunyevu wa udongo kwa ustawi wa mazao na upatikanaji wa chakula cha samaki vinatarajiwa kuimarika katika maeneo mengi.

Hata hivyo, mazao yasiyohitaji maji mengi, kama vile mahindi, maharage na mtama, yanaweza kuathiriwa na hali ya unyevunyevu wa kupitiliza na maji kutuama.

Aidha, magonjwa ya wanyama na uharibifu wa miundombinu ya kilimo na ile ya kufugia samaki vinaweza kujitokeza kutokana na mvua za juu ya wastani zinazotarajiwa katika maeneo hayo. Kwa upande mwingine, malisho na upatikanaji wa maji kwa ajili ya mifugo na wanyama pori vinatarajiwa kuwa vya kuridhisha katika maeneo mengi.

Teknolojia ya uvunaji maji ya mvua iimarishwe ili kukidhi mahitaji ya maji katika kipindi cha baadae. Pamoja na ushauri huu watumiaji wa taarifa za hali ya hewa wanashauriwa kupata ushauri zaidi kutoka kwa wataalam wa sekta husika ikiwemo maafisa ugani.


Makala Muhimu:


Imetolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Bofya kupata taarifa kamili

0 0 vote
Article Rating

Mtalula Mohamed

I like blogging. In order utilize my profession I chose to share, to blog, a few tips and tricks about farming and agriculture to anyone interested.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Join Our Farming Community