Tag: Kuku wa kienyeji

Ufugaji Wa Kuku Wa Kienyeji – Part 3 – Mwisho

“….Ili ufanikiwe katika ufugaji wa kuku, ni muhimu sana kulifahamu vyemi kundi la kuku wako. Ukilifahamu vema kundi lako utaweza kuchagua kuku bora wa kuzalishia kwa kuangalia ubora wa wazazi wao.” KUSIMAMIA UFUGAJI WAKO >>Kutunza kumbukumbu Ili ufanikiwe katika ufugaji wa

Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji – Part 2

KUZALIANA NA KUTOTOLESHA >>Uchaguzi wa Kuku bora Ili upate kundi lenye kuku bora huna budi uchague jogoo bora na matetea bora wa kuzalisha kundi lako. Angalia sifa zifuatazo unapochagua: i. Tetea na jogoo wawe na umbo kubwa. ii. Wanaokua haraka. iii.

Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji – Part 1

Ufugaji wa kuku ni nyenzo nzuri ya kujipatia kipato katika kaya kwa sababu hauhitaji mtaji mkubwa na hauna kazi kubwa kiuendeshaji. Katika ufugaji huria kuku hujitafutia chakula wenyewe. UTANGULIZI Ufugaji wa kuku ni nyenzo nzuri ya kujipatia kipato katika kaya

Kanuni za Ufugaji Bora wa Kuku wa Kienyeji

Kaya nyingi hapa nchini hujihusisha na ufugaji wa kuku kwa lengo la kujipatia chakula na kipato. Mazao yatokanayo na ufugaji wa kuku ni pamoja na mayai, nyama, mbolea na manyoya kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Mifumo ya ufugaji kuku ambayo

Magonjwa ya Kuku

IIi uweze kudhibiti magonjwa ya kuku yanayotokea katika kundi lako unahitaji kufahamu dalili za jumla za magonjwa hayo. Unapoigundua moja au zaidi ya dalili za ugonjwa au wadudu chukua hatua mara moja. Magonjwa ya kuku yapo mengi. Hata hivyo siyo

Join Our Farming Community